Untitled

La teva logopeda a Espai Gut

Treballo com a logopeda professional amb infants i adolescents, ja fa més de quinze anys.Temps durant el que no he deixat mai de formar-me a través de l'estudi i la pràctica logopèdica.He treballat en coordinació amb tot tipus de professionals relacionats amb la logopèdia i en col.laboració amb moltes escoles.

En una etapa, també vaig tenir centre propi. 

Ara, després de tots aquests anys d'experiència, estic a l'Espai Gut oferint-vos un nou servei logopèdic a Terrassa.

 
Untitled

Teràpia del Llenguatge

Reeduco les alteracions en el llenguatge expressiu o comprensiu ja sigui a nivell oral o escrit

Trastorn desenvolupament del llenguatge (TDL),  Dislèxia, Disortografia,  Disgrafia,  Discalcúlia,  Comprensió lectora,  Mecànica lectora...

Teràpia de la Parla

Reeduco alteracions en la parla dels infants com:

Dislàlies simples (alteració en la producció d'un so ex:/R/),  Dislàlies múltiples (alteració en la producció de més d'un so de la parla),  Disfluències en la parla,  Disfèmia (quequeig),  Alteracions en el ritme, velocitat i prosòdia...

Untitled
20200824_114425.jpg

Teràpia Miofuncional

Teràpia dirigida a reeducar les alteracions relacionades amb la musculatura orofacial

Deglució atípica, mals hàbits deglutoris, mals hàbits respiratoris,  mals hàbits vocals...

Altres tècniques d'aprenentatge

També ...

Tècniques d'estudi per als més grans
Tècniques de relaxació...

Workspace
 

C/ Pare Llaurador 29
08224 Terrassa
Vallès Occidental
Barcelona.

Gràcies pel teu missatge!!